Wiek przedszkolny czyli karta pamięci na całe życie

Wiemy i pamiętamy o tym, że mały człowiek do 5 roku życia koduje w sobie ABC dalszego życia:

 • koduje nawyki i zachowania

 • zdobywa umiejętności i wiedzę

 • sposób żywienia w tym przedziale wiekowym będzie procentował w dorosłym życiu

 • rozwija w sobie inteligencję emocjonalną i społeczną.

Dlatego kodujemy w dziecku to co najlepsze, przygotowując go do dalszej drogi edukacyjnej, jednocześnie dając mu uśmiech i wsparcie.

Image

Dlaczego angielski tak wcześnie...?

Nauka języka angielskiego

Wpływ na ogólny rozwój

 • nauka języka obcego rozwija strategie uczenia się oraz pozytywnie wpływa na rozwój umysłowy dziecka

 • dzięki nauce języka obcego poszerzamy horyzonty, jak również kształtujemy w dzieciach świadomość społeczną i kulturową

 • dzieci ucząc się języka obcego ćwiczą swoją pamięć

 • nauczanie języka wśród dzieci przedszkolnych odbywa się w formie zabawy, co sprawia, że jest to dla nich zarówno przyjemne doświadczenie, jak i sposób na naukę bez wysiłku (co w późniejszym wieku jest często trudne do osiągnięcia)

Korzyści komunikacyjne

 • dzieci bardzo szybko akceptują fakt, że angielski służy do komunikowania się i dlatego nauka języka nie jest dla nich sztuczna

 • naturalna potrzeba komunikacji sprawia, że odpowiednio zachęcone dzieci chętnie podejmują próby wysłowienia się w języku obcym

 • młodsze dzieci są znacznie mniej skrępowane i onieśmielone niż starsi uczniowie, dlatego nie odczuwają wstydu, gdy popełniają błędy lub próbują się porozumieć

 • dzieciom nie przeszkadza, jeżeli w wypowiedziach pojawiają się słowa lub fragmenty dla nich nie zrozumiałe (oczywiście o ile nie zaburzają istoty przekazu). Są wręcz do tego przyzwyczajone, bo wciąż jeszcze uczą się języka ojczystego. Jest to strategia, której opanowanie nie przychodzi łatwo starszym uczniom.

Nauka języka angielskiego

A co to jest inteligencja emocjonalna? i po co to dzieciom ?

Inteligencja emocjonalna może być kształtowana przez całe życie.

Im szybciej zaczniemy, tym większe osiągniemy rezultaty w życiu. Moje badania pokazują, że dzieci o wyższym poziomie inteligencji emocjonalnej osiągają lepsze wyniki w szkole i ogólnie lepiej sobie w niej radzą.

Inteligencja emocjonalna obejmuje takie umiejętności jak:

 • empatia

 • umiejętność wyrażania i rozumienia uczuć

 • umiejętność kontrolowania złości

 • niezależność

 • umiejętność dostosowania się do zmian

 • rozwijanie empatii

 • umiejętność rozwiązywania problemów międzyludzkich

 • wytrwałość

 • przyjazny stosunek do ludzi i świata

 • okazywanie szacunku innym.

Image

Nawyki żywieniowe i inne przyzwyczajenia.

Image

Jednym z zadań przedszkola jest zapewnienie dzieciom racjonalnych posiłków dostarczających niezbędnych składników odżywczych oraz wykształcenie odpowiednich nawyków żywieniowych na całe życie. Bardzo ważną sprawą jest przekazywanie prawidłowych nawyków żywieniowych, korygowanie złych przez osoby dorosłe zarówno w domu jak i w przedszkolu.

W naszym przedszkolu kształtujemy:

 • pozytywny stosunek do pożywienia zawierającego potrzebne dla zdrowia składniki,

 • włączania do diety dość dużej ilości warzyw i owoców oraz produktów mlecznych,

 • ograniczenia podawania dzieciom potraw zbyt tłustych i mało urozmaiconych,

 • kulturę spożywania posiłków;

 • przekazywaniem wiadomości o tym, jakie są zasady zdrowego żywienia w praktyce;

 • poznawaniem i obsługiwaniem prostych urządzeń używanych w domowej kuchni.

 • czynności samoobsługowe nawyki higienicznych i kulturalne.

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia.

Image

Nasza oferta

Przedszkole Lingwistyczne Oxford for Kids to miejsce, w którym dzieci czują się jak we własnym domu pełnym ciepła, bezpieczeństwa i tolerancji. Pragniemy, aby poprzez edukację językową, sportową i ekologiczną, nasze pociechy mogły nasycić swoją dziecięcą ciekawość i rozwijać się wszechstronnie, w poszanowaniu siebie i świata...
Realizujemy rozszerzoną podstawę programową wychowania przedszkolnego, wzbogaconą o liczne zajęcia dodatkowe:

Nauka języka angielskiego

Nauka języka angielskiego

Zajęcia z inteligencji emocjonalnej

Zajęcia z inteligencji emocjonalnej

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia logopedyczne

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia z psychologiem

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia sportowe Taekwon Do

Zajęcia sportowe Taekwon Do