Oferta terapeutyczna

Rozwój dziecka we wczesnych latach życia wywiera ogromny wpływ na jego zachowania w przyszłości.W naszym przedszkolu stawiamy na kształcenie na wielu płaszczyznach, by dzieci doskonaliły swoje
umiejętności zarówno fizyczne, jak i psychologiczne.

Lata doświadczenia w pracy z dziećmi pokazały, jak istotne jest indywidualne podejście do każdego z nich.Na rozwój dzieci wpływa wiele czynników, dlatego musimy pamiętać o tym, że maluchy odkrywają siebie oraz otaczający ich świat w różnym tempie – powiedzenie, iż każde dziecko jest inne, ma uzasadnienie.

Zajęcia dostępne w naszej placówce stworzone są w taki sposób, aby poszerzać zdolności dzieci oraz wyrównywać braki w rozwoju. Zajęcia terapeutyczne prowadzone są przez certyfikowaną kadręopiekunów oraz specjalistów: logopedów oraz psychologów, którzy posiadają zarówno wiedzę, jak idoświadczenie w pracy z najmłodszymi.


Oferta terapeutyczna skierowana jest zarówno do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych.

Image

Oferowane zajęcia:

 

Zajęcia psychologiczno-pedagogiczne z inteligencji emocjonalnej

Zajęcia z psychologiem mają na celu wzmocnić umiejętności kontrolowania własnych emocji.
Mnogość odczuwanych emocji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych często potrafi wytrącić człowieka z równowagi. Istotne jest, aby nauczyć się rozpoznawać emocje – nazwać
je, komunikować o nich oraz radzić sobie z nimi. Im szybciej zaczynamy pracować nad inteligencją emocjonalna, tym większe rezultaty osiągniemy w życiu. Obserwacje dr Niny
Barłożek pokazują, iż dzieci o wyższym poziomie inteligencji emocjonalnej, lepiej radzą sobie w szkole i osiągają wyższe wyniki.
Zajęcia z inteligencji emocjonalnej przeznaczone są nie tylko dla najmłodszych, ponieważ umiejętność ich kontroli można kształtować przez całe życie. Zajęcia uczą przede wszystkim
radzenia sobie w sytuacji konfliktowych, kryzysowych, stresujących oraz nowych i trudnych.
Poznawanie i kształtowanie inteligencji emocjonalnej jest niezwykle ważne, szczególnie w dzisiejszym zabieganym oraz pandemicznym świeci.

 

Image

Inteligencja emocjonalna obejmuje takie umiejętności jak:

 •  empatia,
 • umiejętność wyrażania i rozumienia uczuć,
 • umiejętność kontrolowania złości,
 • niezależność,
 • umiejętność dostosowania się do zmian,
 • rozwijanie empatii,
 • umiejętność rozwiązywania problemów międzyludzkich,
 • wytrwałość,
 • przyjazny stosunek do ludzi i świata,
 • okazywanie szacunku innym.

„Kształcenie inteligencji emocjonalnej jest równie ważne dla dziecka, jak znajomość zasad czytania i liczenia (Goleman, 1995).”

Zajęcia z logopedii

Profilaktyka i wczesna diagnoza w zakresie postępowania logopedycznego ma bardzo duże znaczenie w zakresie prawidłowej stymulacji dziecka. Wcześnie podjęta praca terapeutyczna pozwala na wyrównanie braków i deficytów w obszarze mowy i prawidłowego rozwoju słuchu fonematycznego. Stopień rozwoju mowy zależy od wpływu środowiska oraz od psychofizycznego rozwoju dziecka. Należy pamiętać, że rozwój mowy nie przebiega u wszystkich dzieci jednakowo: u jednych szybciej, u innych wolniej lub nieharmonijnie.
Opieka logopedyczna ma na celu identyfikację istniejących problemów komunikacji językowej i zapewnienia właściwej formy profilaktyki, stymulacji oraz terapii. Wady wymowy są często efektem braku akceptacji ze strony rówieśników, co może wpłynąć na poczucie wartości dziecka lub wycofanie z komunikacji społecznej.

Zajęcia logopedyczna prowadzone są indywidulanie oraz w 4-osobowych grupach.

 • Zajęcia z logopedą obejmują:
 • Kształtowanie i wspomaganie prawidłowego rozwoju mowy,
 • Ćwiczenia słuchu,
 • Ćwiczenia usprawniające narządy mowy,
 • Rozwijanie spostrzegania wzrokowego,
 • Stosowanie prawidłowych form składniowych,
 • Rozwijanie umiejętności swobodnej rozmowy oraz płynnego mówienia.

 

Zajęcia ortofoniczno-artykulacyjne z elementami logopedii


Zajęcia logopedyczne mają za zadanie kształtować prawidłową artykulację głosek. Jest to niezwykle istotne, ponieważ dzięki zajęciom dzieci nie mają problemów w porozumiewaniu się. Swoboda komunikacyjna z otoczeniem i rówieśnikami wpływa na pewność siebie dziecka.

Zajęcia wpływają korzystnie na:

 • poprawę artykulacji głosek,
 • swobodę wypowiedzi,
 • naukę czytania poprzez ćwiczenia słuchu fonemowego,
 • wzbogacenie słownictwa.

 

Treningi metodą Biofeedback

Proces efektywnego przyswajania wiedzy zależy od wielu czynników: chęci, zmęczenia, otaczających rozpraszaczy itp. Przyswajanie wiedzy można jednak usprawnić poprzez treningi metodą Biofeedback. Dzięki tym treningom dzieci oraz dorośli są w stanie szybciej i lepiej przyswajać nowe informacje, w tym także efektywniej uczyć się języków obcych. Treningi metodą Biofeedback poprawiają koncentrację oraz funkcje poznawcze. Pobudzają wzrost kreatywności oraz umiejętność radzenia sobie ze stresem. Metoda nauki wpływa pozytywnie na poprawę nastroju, a także poziomu samooceny.

Metoda Biofeedback jest wykorzystywany m.in. w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami koncentracji, stanami lękowymi, depresją, nadpobudliwością, padaczką, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy niską odpornością na stres. Terapia biofeedback u dzieci to praca na kolorowej animacji lub grze, dzięki czemu większość najmłodszych kojarzy treningi z zabawą i z chęcią uczestniczy w terapii. Metoda ta bazuje m.in. na dostrzeżeniu dotychczas nieświadomych zachowań oraz reakcji, co daje szanse na świadome wpływanie na nie.

Na czym polega trening Biofeedback

Trening Biofeedback opiera się na interaktywnej współpracy z komputerem. Dziecko  świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Ćwiczący otrzymuje informacje zwrotne o swoim stanie fizjologicznym. Zmiany w organizmie monitorowane są przez specjalistyczne systemy pobierające dane z czujników w czasie rzeczywistym.

Wskazania do treningu Biofeedback u dzieci:

 • Zaburzenia pamięci i koncentracji uwagi
 • Nadpobudliwość psychoruchowa
 • Problemy szkolne, dysleksja, dysortografia
 • Trema, reakcje stresowe, agresja
 • Chęć poprawy wyników w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)

Biofeedback u dzieci

Trening bazujący na biologicznym sprzężeniu zwrotnym podnosi zdolność koncentracji dziecka, wydłuża czas, w którym zdolne jest w pełni skupić swoją uwagę na danym zadaniu. Biofeedback u dzieci najczęściej przyjmuje postać kolorowej animacji czy gry, dzięki czemu większość najmłodszych z chęcią będzie uczestniczyło w treningu.

Biofeedback z dużą skutecznością może być stosowany w każdej grupie wiekowej. Duży pożytek z tej metody niewątpliwie odnoszą dzieci. Biofeedback dla dzieci stosowany jest także w przypadku autyzmu, zespołu Aspergera, zespołu nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), problemów z koncentracją, zaburzeń rozwoju mowy (opóźnionego jej rozwoju, jąkania się) oraz dyslekcji.

Wykorzystanie treningów Biofeedback:

 • Nauka samoregulacji reakcji fizjologicznych (np. trema, kontrola stresu), zaburzeniach psychosomatycznych o podłożu stresogennym (nadciśnienie, choroby układu krążenia)
 • Trening oddechowy, nauka relaksacji
 • Terapia stresu
 • Terapii zaburzeń snu (bezsenność), problemy z planowaniem i skupieniem –
 • Terapii zaburzeń emocjonalnych (lęki, depresja, agresja czy labilność emocjonalna) –
 • Leczeniu bólu głowy (migren)
 • zaburzenia pamięci i koncentracji
 • Rehabilitacji ruchowej
 • Trening osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (np. sportowców, pilotów)

 

 

Zajęcia z terapii integracji sensorycznej


Terapia integracji sensorycznej to zajęcia mające na celu koordynację oraz wzmocnienie obszarów integracji sensorycznej, wpływając na poprawę jakości życia oraz funkcjonowania na co dzień. Terapia integracji sensorycznej bazuje na neuroplastyczności mózgu i kreuje właściwe odbieranie świata poprzez:
 

 • odbiór wrażeń sensorycznych tj. złagodzenie nadwrażliwości lub podwrażliwości,
 • poprawę zdolności uczenia się: pisania, liczenia, czytania, rozumienia poleceń,
 • kontrolę emocji,
 • koncentrację uwagi,
 • sprawność fizyczną poprzez poprawę koordynacji, równowagi, precyzji ruchów,
  zdolności manualnych.

Dzięki integracji sensorycznej prawidłowo odbieramy bodźce z otoczenia, co sprawia, że możemy reagować adekwatnie do zaistniałej sytuacji. Właściwa integracja sensoryczna jest podstawą rozwoju zarówno ruchowego, jak i psychicznego oraz emocjonalnego. Gdy proces rozwoju integracji sensorycznej jest opóźniony lub przebiega w sposób nieprawidłowy, u dziecka zaczynają występować trudności w zachowaniu. Możemy zaobserwować wtedy m.in.: zaburzenia koordynacji ruchowej, opóźnienia w rozwoju ruchowym, rozwoju mowy, niski poziom koncentracji, opóźnione/słabe/bardzo intensywne reakcje na bodźce z otoczenia. Terapia integracji sensorycznej jest przyjazna dla dzieci, ponieważ odbywa się przez zabawę.

 Sensoplastyka

Sensoplastyka to zajęcia sensoryczno-plastyczne, które wpływają na rozwój połączeń nerwowych w mózgu. Im więcej receptorów nerwowych wytwarza się poprzez stymulację, tym procesy myślowe przebiegają sprawniej zarówno u dzieci, jak i dorosłych. Uczestnicy zajęć rozwijają swoje zdolności poprzez eksperymenty, które wpływają na wszystkie zmysły: słuch, smak, wzrok, węch i dotyk. Zajęcia prowadzone są w oparciu o metody i techniki coachingowe, a celem zajęć jest pobudzenie twórczych procesów myślowych.

 

Elektrostymulacja

Zajęcia z elektrostymulacji to terapia wpływająca pozytywnie na zaburzenia mowy. Badania dowodzą, że elektrostymulacja znacznie przyspiesza i utrwala efekty tradycyjnej terapii logopedycznej. Zabiegi elektrostymulacji wspierają działanie całego aparatu artykulacyjnego, który jest odpowiedzialny za prawidłową wymowę. Zabieg trwa od 5 do 15 minut i jest bezbolesny. Podczas terapii pacjent odczuwa jedynie przyjemne mrowienie lub nie odczuwa żadnych doznań. Do elektrostymulacji wykorzystujemy wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.

 

Jesteś zainteresowany?
Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Dyrektor Katarzyna Podsiadlik: 692 879 806

Właściciel Katarzyna Podsiadlik 692 218 258

Email: biuro@oxfordforkids.pl
adres: Wygoda 11J, 42-274 Konopiska

Znajdziesz nas również:

www.youtube.com/user/OxfordForKids
www.facebook.com/OxfordForKids