Oxford for Kids - Przedszkole Lingwistyczne w Częstochowie

co robimy z angielskiego w maju:)

Exotic animals:
a zebra, a hippo, a tifer, a lion, an elephant, a parrot, a snake,a bird,a monkey
, singing animals songs
Playing a game: Who am I....