Oxford for Kids - Przedszkole Lingwistyczne w Częstochowie

Mama i Tata

Wychowanie dzieci to bardzo ważna i trudna rola w życiu każdego rodzica, dlatego proponujemy Państwu warsztaty lub spotkania indywidualne z psychologiem, pedagogiem lub logopedą.

Rola specjalistów w przedszkolu jest bardzo istotna, poniżej przedstawiamy Państwu niektóre z zadań:

 • pomoc w adaptacji dziecka do nowej sytuacji przyjścia do przedszkola
 • obserwacja rozwoju i analiza zachowań dziecka
 • współpraca z kadrą i rodzicami
 • wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • wsparcie wczesnego rozwoju dzieci poprzez zabawy fundamentalne, elementy kinezjologii edukacyjnej wg. Dennisona
 • rozwijanie u dzieci umiejętności życia w grupie, komunikacji, pewności siebie, poczucia własnej wartości, samodzielności i asertywności poprzez aktywne metody uczenia się
 • rozwijanie mocnych stron dziecka
 • pomoc w radzeniu sobie z własnymi emocjami
 • wspieranie rodziców w trudnej sztuce wychowania

Każdy rodzic często boryka się z trudnościami, wątpliwościami, trudnymi pytaniami, buntem...

brzmi znajomo ...? No właśnie...:)

Dlatego jesteśmy, aby Was wesprzeć w trudnej sztuce wychowania.

Emocje to bardzo ważna sfera w życiu człowieka już od najmłodszych lat, dlatego pragniemy wzmacniać dzieci w tym obszarze już od najmłodszych lat.

 

   • Rodzice są zaangażowani w życie przedszkola;

zapraszamy Was do wspólnego czytania,

odkrywamy w Was talenty aktorskie , plastyczne a także muzyczno-wokalne:),

dajemy Wam możliwość wyjazdu na wspólne wycieczki,

  dajemy Wam wsparcie pedagogiczno – psychologiczne, współpracujemy z Wami.