Oxford for Kids - Przedszkole Lingwistyczne w Częstochowie

Inteligencja emocjonalna

Inteligencja emocjonalna  w naszym przedszkolu :)


Emocje Pod Lupą

Program kształcenia Inteligencji Emocjonalnej dzieci.


Inteligencja emocjonalna – nowy sposób wychowywania dzieci


Inteligencja emocjonalna obejmuje takie umiejętności jak:

 • empatia

 • umiejętność wyrażania i rozumienia uczuć

 • umiejętność kontrolowania złości

 • niezależność

 • umiejętność dostosowania się do zmian

 • rozwijanie empatii

 • umiejętność rozwiązywania problemów międzyludzkich

 • wytrwałość

 • przyjazny stosunek do ludzi i świata

 • okazywanie szacunku innym.


 • Obecnie możemy mówić o kryzysie społecznym. Będzie on narastał i będzie zaczynał się już od najmłodszych pokoleń.

 • Obserwujemy nowe rodzaje uzależnień - od telefonu komórkowego, telewizji i komputera.

 • Główny problem polega na tym, że świat dziecka kręci się wokół świata wirtualnego, pełnego niebezpieczeństw i zagrożeń.

 • Konsekwencją jest brak umiejętności komunikacyjnych, interpersonalnych i interpersonalnych.


O PROGRAMIE:

 • Umiejętności wchodzące w skład inteligencji emocjonalnej kształtuję w programie „Emocje pod lupą.”

 • Zajęcia w naszym przedszkolu  odbywają się raz w tygodniu przez 1 godzinę.

 • Na zajęciach dzieci zwiększają swój poziom inteligencji emocjonalnej oraz umiejętności z nią związane.

Kształcenie inteligencji emocjonalnej jest równie ważne dla dziecka, jak znajomość zasad czytania i liczenia (Goleman, 1995).”


Inteligencja emocjonalna może być kształtowana przez całe życie. Im szybciej zaczniemy, tym większe osiągniemy rezultaty w życiu. Moje badania pokazują, że dzieci o wyższym poziomie inteligencji emocjonalnej osiągają lepsze wyniki w szkole i ogólnie lepiej sobie w niej radzą.


Zadbaj o sukces swojego dziecka!

dr Nina Barłożek